meridiaan yoga

Meridiaan Yoga (Keiraku-ho) maakt je lichaam en geest soepeler, laat de Ki lekker stromen. 

Deze is gebaseerd op de Meridian strekkingen van Shiatsu meester Shizuto Masunaga, maar bij Tao Shiatsu is verder ontwikkeld om in tweetallen te beoefenen.   

 

 

Hoe te doen? 

 

Als je rustig je ledematen strekt met diepe ademhaling , kun je de energiestroom – Ki - voelen.

Voor sommigen in het begin niet zo goed, maar hoe meer je doet hoe beter je kunt voelen!

 

1. Eerst rustig inademen, daarna al uitademend langzaam bewegen=strekken.

2. Strek tot dat je lekker voelt. Nooit forceren!

3. Blijf – zolang dat kan - bij de gestrekte positie en 2,3 keer rustig in- en uitademen.

    Bij het inademen voel je de spanning en bij het uitademen voel je de ontspanning

    Op de meridianen.

4. Vervolgens ga terug naar de oorspronkelijke positie. Adem rustig en geniet dat Ki van de

   gestrekte meridianen beter stroomt. Laat ze lekker vrij stromen! 

 

Zowel als je alleen doet of samen met partner die je steunt (zie video), kun je altijd het allerbeste toewensen voor anderen, dan kun je voelen dat je Ki breidt zich nog beter uit! 

"je krijgt want je geeft", een wet van het Universum.