eerste advent bij de doopsgezinde kerk

Op 3 december, de eerste zondag van de Advent, werd de Flame of Hope hartelijk verwelkomd als gast in de Doopsgezinde Kerk, samen met Verena Schultz van de Oudkatholieke Kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominee Ds. Louise Pondman (midden)

 Verena Schultz (van de Oudkatholiek kerk) 

 

Alkmaar kent een mooie traditie tijdens de Advent; ARK (Alkmaarse raad van kerken) organiseert jaarlijks dat mensen van verschillende kerkgenootschappen elkaars kerken bezoeken. Ze brengen een kaars mee als symbool van verbinding en tijdens de dienst wordt deze kaars aangestoken.

En Ds. Louise Pondman, dominee van de Doopsgezinde gemeente, heeft haar wens aan de Flame of Hope toegevoegd.

 

 

Ik was heel blij en dankbaar dat Louise mij uitgenodigd heeft om de Flame of Hope te presenteren. De adventskaarsen die Verena had meegebracht, werden met de Flame of Hope aangestoken op een grote tafel in het midden van de kerk. Wat een eer was het!

 

Het thema van vandaag was: Voor iedereen een plaats aan tafel. (Lucas 14:12-24)

‘Iedereen is in gelijke mate uitgenodigd voor het feest van de Heer.’ 

Er zijn geen voorwaarden nodig om uit de bron van Gods liefde te drinken en leven te ontvangen. Het overstijgt alles: leeftijd, nationaliteit, geslacht en al het andere.

 

De introductie van de Flame of Hope resoneert daarop: .

“Deze vlam is een allesoverstijgend symbool van menselijke verbinding. 

Alle mensen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten en zijn gebed/wensen voor vrede toe te voegen."

 

Louise vertelt in haar preek over  het altaar dat ze heeft gemaakt: het symboliseert de puinhoop wat er gaande is in de wereld en ook in mensenlevens. Hoe we diep geraakt en bedroefd zijn door tragedie.  

 

Haar gebed raakte me diep:

 

God van de vrede,

hoor ons zuchten en verlangen,

zie onze lege handen,

die wij verzoenend uitsteken naar anderen,

handen die kunnen ontvangen en doorgeven,

van al het goede dat ons toevalt.

 

Moge onze hoop en verwachting, 

onze liefde en warmte,

zich voegen bij alle gebeden, alle wensen en dromen van vrede

van hem die ons hierin voorgingen,

rond het licht van de Flame of Hope. 

  

 

Vervolgens deelde dominee Louise wijn en brood uit en werd het Avondmaal gevierd. 

Hét moment van verbinding in vrede.

  

 

Na de dienst hebben mensen hun gebeden op kaarten geschreven.

Hieronder een paar voorbeelden: : 

 

“Proberen in een ander te verplaatsen.”

“Wortelen in dé bron!”

“Houd de deur voor elkaar open.”

“Stop de zon in je hart en straal de liefde uit.”