Vredesweek alkmaar 2022

De Nationale vredesweek wordt elk jaar in de vierde week van september gehouden, overal in het land door meer dan zeventig lokale "vredesambassades" in 56 steden. De Ambassade van vrede Alkmaar bestaat uit Amnesty International Alkmaar, Artikel 1 Bureau discriminatie, het Apostolisch genootschap, Stichting 4 en 5 mei comité, bevrijdingsfestival alkmaar, ILPA  en wij, de Earth Caravan met de Flame of Hope. Voor verslag scrollen naar beneden!

 

Het programma van het jaar - thema als Generatie Vrede

17 september: Opening in theater de Vest met muziek, poëzie en nog meer!

18 september: Gebed voor Vrede in alle kerken. Programma van Tao Sangha: Gebed met de Flame of Hope - workshop en mantra's zingen 13:30-16:30

20 september: Filmvertoning in het filmhuis (titel volgt)

21 september: Vredesdialoog: Internationale meeting met "Israëli's and Palestinians for Peace" in Mare Nostrum én vanuit huis, programma hier

22 september: dialoogavond door Artikel 1 Noord- Holland Noord, bureau discriminatie.

24 september: Stap voor de vrede: om 10:30 verzamelpunt: Centrale bibliotheek Alkmaar. De jaarlijkse Vredeswandeling in de binnenstad van Alkmaar - loop mee met de flame of Hope langs de vredesboom uit Hiroshima! 

25 september: 'Verhalen tegen de angst' door ILPA (Interreligieuze levensbeschouwing platform Alkmaar) 

Verslag Vredesweek alkmaar 2022

 

Start

Op zaterdag 17 september werd een stiltekring georganiseerd bij het standbeeld van Truus Wijsmuller. Tegelijkertijd kondigde de klanken van de beiaard in het stadscentrum de start van de week aan, sinds 2020 is dit een traditie. Naast "Imagine" en andere vredesliedjes, "Share!", het themalied van de Earth Caravan werd de vredesboodschap verzonden vanuit de Waagtoren. De video-opname van 2020 biedt een blik vanuit het carillon. 

17 September - Opening in het TAQA-theater de Vest

Het thema van dit jaar was ‘Generatie Vrede’. Wat is er nodig om alle huidige generaties als "Vredes Generatie" te verenigen en solidair toekomst te creëren?

Na het openingswoord van burgemeester Anja Schouten gaf de jonge generatie zijn bijdrage: diverse muziek- en dansvoorstellingen, gedichten voordracht. Vier kinderen van de basisschool Jule Verne, hebben hun eigen gedichten over vrede voorgedragen. Deze en andere gedichten werden gepresenteerd bij de ingang van de centrale bibliotheek Alkmaar. (Zie fotogalerij aan het einde)

 'Oorlog is voor niemand goed! Respecteer elkaar, het is tijd dat de mensheid elkaar leert respecteren’.

Tot slot werd de korte film 'Generatie Vrede - duurzame strijd' vertoond, neem een kijkje! Het stokje van de spirit is overhandigd aan de volgende generatie!


 

18 September - Gebed voor vrede - Workshop en gezang met de Flame of Hope.

Hoe verandert een egoloos en altruïstisch hart je lichaam én je omgeving?

Of het egoïstische of onverschillige hart? 

Tijdens de workshop was verbazing én vreugde te horen van de deelnemers. De Flame of Hope symboliseert dit hart, het universele licht en wijsheid voor allen, voorbij alle religies.  

Na de workshop hebben we d.m.v. visualisatie de Flame of Hope in ons hart en in de wereld aangestoken en verspreid. Tot slot de interreligieuze mantra gezongen “Nam Amida butsu”, wat betekent: “ik keer terug naar het eeuwig licht" in het Sanskriet, voor wereldvrede.

20 September - Film 'Navalny' (het Filmhuis Alkmaar en Amnesty)

Documentaire over Navalny, een Russische oppositieleider die nog steeds onterecht in de gevangenis zit. Zijn laatste boodschap was raakte mij zeer: "Het ergste zijn de 'goede' mensen die niets doen. Kom alsjeblieft in actie." 

Wat zou jouw antwoord zijn?

21 September - Internationale zoom meeting met “Israëli’s and Palestinians for Peace" en de Flame of Hope.

Deze online én lokale bijeenkomst in Mare Nostrum heeft ongeveer zeventig deelnemers uit de hele wereld verwelkomd. Tien organisaties uit Europa, Amerika en het Midden-Oosten presenteerden hun activiteiten. Dhr. Jaap Hamburger van ‘Een ander Joods geluid’ was als Nederlandse organisatie vertegenwoordigd. Helaas was er te weinig tijd voor discussie, maar het was een geweldige gelegenheid voor vele groepen om samen te komen, waaruit stappen naar gezamenlijke acties in de toekomst zijn ontstaan.  

 

De bijeenkomst werd afgesloten met een 'Flame of Hope meditatie'. Deze eeuwige vlam hebben we aangestoken in ons hart en in de wereld om de vredige toekomst te creëren. Feedbacks van de deelnemers:

Het was zo aanmoedigend om te zien dat er zoveel mensen uit de wereld werken aan vrede! 

Zeer krachtige Flame of Hope ceremonie. Dit gebed verenigde ons op het hart niveau, individuele identiteiten en nationale verschillen overstijgend.

Het was ontroerend dat Miwa met ‘ons’ was, ze komt uit Japan en woont in Nederland, maar is toch heel betrokken en op de hoogte van wat er gebeurt in dit Israël/Palestina conflict. Dit gaf mij een heel warm en veilig gevoel, hoe hard de situatie ook is! Dat zoveel mensen met verschillende achtergronden toch zorgdragen vanuit een puur en goed hart.

Dat is het tegengif voor de oorlog en ontregeling.   

 

 

22 September - Dialoogavond (Artikel 1) 

Met pakkende films werd de discussie en uitwisseling goed geleid door Artikel 1 medewerkers. Het was een hele bewustwording voor mij om te weten dat wat betreft het thema discriminatie, eigenlijk de laatste twintig jaar weinig vooruitgang is geboekt. Dat kan beter! Iedereen had een verhaal, deed actief mee aan de discussie en uitwisseling. Het was waardevol om mensen met de verschillende achtergronden te ontmoeten die écht luisteren naar elkaar.

Aan het eind van de bijeenkomst koos iedereen één woord voor de avond. Meest voorkomende waren: "empathie", "solidariteit" en "actie".

24 September - Stap voor vrede - vredes- en inclusie wandeling binnenstad. (Artikel 1)

Tijdens de wandeling liepen we langs verschillende organisaties die mensen ondersteunen die vaak gemarginaliseerd zijn in de samenleving: Team Vrijwillig, We pauzeerden bij de Soepp, een sociaal betrokken restaurant, dat dit jaar voor het eerst meedeed om de vredesweek meer onder de aandacht te brengen. 

De Flame of Hope werd zeer warm ontvangen en tijdens de wandeling door verschillende deelnemers met enthousiasme gedragen! 

 


De enige plek ter wereld

Het eindpunt van de route was de vredesboom uit Hiroshima, die in maart werd geplant. Een nakomeling van de Chinese netelboom, die de atoombom van Hiroshima overleefde. Bij de boom vertelde ik (Miwa) het volgende:

“De Flame of Hope bevat de tragische vlammen zoals de atoombom en de vlam van de Holocaust. Daarom draagt hij het sterke verlangen van de mensheid naar vrede, voor een harmonieuze samenleving die verdeeldheid overwint. Het feit dat vandaag deze vlam én de boom op één plaats elkaar hebben ontmoet - de enige plek ter wereld! -, zie ik als boodschap: zolang we de hoop niet opgeven en samen blijven werken aan de toekomst, kunnen we het verleden áltijd overwinnen!” 

Wens van de wethouder 

Ter afsluiting van de wandeling heeft de wethouder van diversiteit, van Iterson-Scholten, zijn wens toegevoegd aan de Flame of Hope.

 "Door zorg voor anderen en een houding van het zien van diversiteit als rijkdom, mogen we samen een wereld creëren waarin alle mensen de mooie daden van anderen kunnen waarderen". 


25 September. Verhalen tegen angst (ILPA) 

Oorlogen, discriminatie en verdeeldheid zijn bijna altijd gebaseerd op angst. Mensen worden gemanipuleerd of hun gedrag wordt door de angst bepaald. De wijsheid van verschillende religies en culturen, evenals persoonlijke anekdotes, werden geïntroduceerd om te onderzoeken hoe we angst kunnen overwinnen. In een veilige sfeer ontstond er een diepe reflectie en open uitwisseling over dit zeer kwetsbare onderwerp. Op de stenen die wij versierden stonden de volgende boodschappen geschreven: maak geen vijanden; wijsheid en liefde; stop met denken vanuit het verleden; volg je innerlijke wijsheid; onderneem moedige actie; hoop, geloof en liefde.

 

Tot slot

Het is zo warm en krachtvol om mensen te ontmoeten die met een oprecht en onbaatzuchtig hart werken aan vrede. Moge deze kring steeds groter worden, deze golf steeds hoger worden! En moge daarbij het licht van de Flame of Hope als verbinding een bijdrage leveren! 

 

Doe je ook mee volgend jaar? In 2023 is het van 18 t/m 27 september. 

Het thema is Alkmaar ontzet 450 jaar! Mocht je samen willen werken, neem dan contact op met de Ambassade van vrede Alkmaar. 

Hieronder nog meer impressies!