de vrije geest van HET boeddhisme

 

”er is geen plek waar de maan niet verschijnt,

maar hij verlicht alleen het hart van degene die

hem aankjikt” (Heilig Honen 12e eeuw )

 

De Wadaji tempel is gewijd aan het meditatieve gezang (Flame of Hope chanting),

in de de stroming van het Pure Land boeddhisme. 

Deze is gevestigd in Japan. 

 

Deze tempel is de moeder van Tao Sangha:

de priester van de tempel, Ryokyu Endo, heeft de wereldwijde Tao Sangha gemeenschap opgericht, met de sterke wens dat het levende Boeddhisme in praktijk gebracht kan worden. 

 

 Pureland Boedhisme 

De hoofdtempel van het Pure Land is de Chion-in tempel in Kyoto, Japan.

De hoofd Wada-ji tempel is gevestigd in Shimane, in Japan. 

De Tao Sangha centra in Tokyo, Kyoto en over de hele wereld zijn nevenvestigingen van deze hoofdtempel. 

In de Kamakura periode leefde een priester met de naam Honen (1133-1212), die de Pure Land leer is begonnen. De heilige Honen ging er vanuit dat door het beoefenen van Nembutsu, iedereen kon worden verlicht of bevrijd.

 

De heilige Bennei

De heilige Yamazaki Bennei (1858-1920) opende in een meer recente tijd de poort van Nembutsu Dharma voor iedereen.

Hij sprak niet alleen studenten van het Pure Land aan, maar ook studenten van andere boeddhistische stromingen zoals Zen, Shingon en Nichiren. Ook Christelijke priesters kwamen bij hem studeren. De leer van Bennei is heel bijzonder. Enerzijds gebaseerd op de boeddhistische filosofie, tegelijkertijd vind je het ook terug in het Christendom, de westerse filosofie en zelfs in de wetenschap.

Hij onderwees ook de hoogste verlichting, met name de “Samadhi van Mahayana boeddhisme Shakyamuni.”

  

Een tempel die het hart bevrijdt

Binnen Tao Sangha willen wij een omgeving creëren, waar mensen zich serieus, maar vrij en vreugdevol voelen. Tao Sangha wordt op deze manier, met deze wens dagelijks gecreëerd. Met de overtuiging dat de mens alleen kan groeien vanuit vrije wil, zonder manipulatie of controle.