• Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

  •  Het aantal behandelingen is niet voor iedereen hetzelfde. Meestal worden vier tot vijf wekelijkse behandelingen gegeven om te zien wat de reactie van het lichaam is. Als het lichaam reageert op de therapie, dan wordt in overleg met de cliënt een vervolg behandelplan afgesproken.

  • Wanneer de klacht niet zo diepgeworteld is, kunnen onder gunstige omstandigheden klachten zijn opgelost na drie tot zes behandelingen (soms kan het sneller gebeuren).

  • Voor een cliënt met verschillende chronische klachten - vaak met veel medicatie - die zeer ver uit balans is, kan het aanmerkelijk langer duren. Over het algemeen kan men zeggen dat na tien tot twaalf behandelingen meestal een duidelijke verbetering is bereikt. 

  •  Als ondersteuning: Wanneer de behandeling slechts een steun kan bieden bij chronische klachten en verbetering van het algemene welzijn brengen, wordt in dit geval naar een zinvolle frequentie van behandelingen gezocht, uiteraard in samenspraak met de cliënt. 

  • Contra-indicatie voor Shiatsu?

  • Bij een virusinfectie, koorts en acute ziektegevallen wordt de behandeling afgeraden. Verder bij plaatselijk aandoeningen zoals: spataderen, wonden, breuken, ontstoken gewrichten, pijnlijke huid is Shiatsu af te raden. Neem bij twijfel contact op.

  • Kanker? : Over kanker zijn de meningen erg verdeeld in de Shiatsu stroming. Tao Shiatsu hoort bij de stroming dat die wel werken met kankerpatiënten. In de diepste zin dat door de behandeling aan te vullen wat de patiënt miste tot zover uit balans te komen - fysiek, geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau - en steun bieden voor het herstel. In dit geval is het verstandig dat de patiënt in overleg met zijn behandelende arts een beslissing neemt. 

  • Waarom is Shiatsu zo breed inzetbaar?

      Bij Shiatsu werkt: doordat het autonome zenuwstelsel beter in balans wordt gebracht en de 

       verbinding tussen sympathische en parasympathische zenuwen beter functioneert, verminderen

      of verdwijnen de klachten.  Shiatsu stimuleert de zelfgenererende vermogen maximaal  - een

      innerlijke kracht die zelf aan de slag gaat om het evenwicht te hervinden.  Hiernaast worden bij

      elke cliënt specifieke meridianen - energiebanen - behandeld; d.w.z. deze therapie werkt ook

      intensief aan de verbetering van bepaalde lichaamsfuncties via de meridianen.  En meridianen

      dekt àlle functies van het lichaam en geest. Daarom is Shiatsu zo breed inzetbaar.