dharma talks

Dharma is de leer van Boeddha, en 'de wet van het Universum' in het Sanskriet. 

Nieuwste opname van de dharma talk van  Ryokyu Endo, de meester en grondlegger van Tao Sangha.

 

<Throw away authority and gain true wisdom>

  • Hij geeft regelmatig een lezing live op Facebook pagina: Endo Ryokyu's Dharma talk                     (*lid worden vereist)

<Trauma can be a treasure> in Alkmaar mei 2014

 

Dharma talk vertaald in het Nederlands 

 

Lijden heeft een heldere, positieve betekenis  Ryokyu Endo sensei op 6 maart 2013

 

Vandaag ga ik over Enno ko vertellen.

De vertaling van Enno ko is het licht van het koninklijke vuur. Ko is het licht, En is de  vuur, no is het koninkrijk. Het koninklijke vuur, het licht van het koninklijke vuur. Zoals je ziet zijn er vele soorten van Boeddha’s. Een Boeddha wordt Niou genoemd, zijn gezicht straalt woede uit en hij heeft een zwaard, en achter hem is een vuur. 

 

Dit zwaard is om karma af te snijden, de vlam is er om karma te verbranden. Niet alleen het mooie deel van het universum wordt symbolisch tot uitdrukking gebracht in het beeld van Boeddha, want als je alleen het mooie deel van het universum een plaats geeft, kunnen we onze duistere kant niet in onze spirituele praktijk te projecteren.

 

Als we onze negatieve kanten in onze spirituele praktijk niet kunnen projecteren, zullen we beginnen onze negativiteit te projecteren op iets buiten ons: soms een andere manier van denken ontwikkelen, soms over de persoon die op een andere manier over de God denkt. 

Dit betekent als denken over een andere religie. Je begint de negativiteit te projecteren op iemand die een ander idee heeft in dezelfde kerk bijvoorbeeld. Ze zijn het kwaad, we moeten ze verbranden, enz,.

 

We moeten duidelijk beseffen dat de menselijke wereld volledig is gemaakt van Ying en Yang;

alles heeft zijn tegengestelde kant, dit is de menselijke wereld. Er is plus (+) en dan min (-), in elektriciteit, in alles. Er zijn ups en downs, er is links en rechts. De echte wereld, de Zuivere land (Pure land, betekent de Paradijs) is niet zo.

Maar we kunnen ons dat niet voorstellen. Het is zo moeilijk voor te stellen hoe de wereld is zonder relativiteit, omdat onze wereld alleen bestaat dankzij relativiteit; Ik ben hier en de wereld is daar buiten. Maar eigenlijk leggen ze in de kwantumfysica uit dat hier en daar tegelijkertijd bestaan in de fysieke wereld. Alleen onze geest creëert de relativiteit. Het is een illusie te deken dat alles relatief is. 

 

Hoe dan ook, hele spirituele gemeenschappen lieten het afweten omdat ze niet genoeg begrepen over de relativiteit die we in ons bewustzijn hebben. We kunnen hieraan niet ontsnappen zo lang we menselijk wezen zijn; we hebben dit in ons onderbewustzijn. Het is noodzakelijk om onze spiritualiteit te ontwikkelen. Als we ermee ophouden onszelf te herkennen in slechts één aspect;

we zijn goede persoon, als we alle negativiteit naar buiten projecteren. Dit is erg gevaarlijk en veel spiritueel  praktiserende mensen vervallen in dit soort houding; ze plaatsen zichzelf aan Gods kant, de heilige, sacrale kant.

 

En ze verliezen zo veel wijsheid en vergeten dat we een andere aspect hebben. Dit andere aspect zelf is heilig; dit is een grote paradox. Het Mahayana boeddhisme leert ons: karma is Boeddha natuur.

We vinden  Boeddha in negativiteit. Het is interessant dat dit de realiteit is. Het is  een heel belangrijk aspect voor de mens om met de wijsheid te leven in de moderne tijd en in de toekomst.    

We kunnen de fout niet meer maken door negativiteit te projecteren naar buiten en elkaar pijn te doen.

 

Als we lijden als mens, als we leven als mens met leed, krijgen we de vlam Enno ko van Amida Boeddha. Het lijden betekent dat we onszelf moeten ontwikkelen. Omdat leed ons ertoe leidt om  naar de waarheid te zoeken, leidt leed ons om naar de Grote Liefde te zoeken. Het lijden leidt ons naar het zoeken naar een wereld waar geen lijden is. Als er niet genoeg wijsheid is om te begrijpen wat de betekenis van lijden is, dan geven we ons over aan het misverstand dat de oorzaak van lijden buiten ons ligt: omdat mijn ouders verkeerd waren lijd ik, ik lijd vanwege de regering. Maar lijden is van Enno ko. Om onze geest te ontwikkelen, om onze geest wakker te maken.

 

Het hangt ervan af hoe je met je lijden omgaat, dat verandert je leven, het word anders. Als mens kun je er niet aan ontkomen dat er dingen gebeuren, het lijden in het leven. Maar sommige mensen zetten dezelfde ervaring om in iets negatiefs, terwijl anderen er positief mee omgaan.

 

Er was een persoon die erg geleden had in de VS, door misbruik van zijn ouders; hij schreef een boek: ‘het kind noemde het’. Hij werd toevallig gered, en werd bijna dood gevonden door gebrek aan eten. Hoe dan ook, nu helpt hij andere kinderen.

Hij werkt bij de luchtmacht en hij helpt andere kinderen die dezelfde ervaring hebben.

 

Sommige mensen proberen andere mensen helpen die hetzelfde te lijden hadden in het verleden. Sommige mensen lijden vanwege andere mensen en laten andere mensen lijden. Want ...,

weet je waarom?

Wat is de oorzaak van de wens andere mensen te laten lijden?

De wens andere mensen pijn te doen heeft als echte motivatie: Ik wil begrepen worden.

Hoe ik was gekwetst, is de boodschap aan andere mensen: alstublieft begrijp hoe ik lijd, begrijp alstublieft mijn gekwetst zijn.

 

Dit is de motivatie waarom mensen wraak willen nemen. Soms richt de wraak zich rechtstreeks tot de persoon, soms is de wraak indirect gericht op de kinderen. De oorzaak is dat er echt begrepen moet worden hoeveel pijn ik heb. Dus als er een persoon is die het lijden begrijpt, verliest die persoon de motivatie om wraak te nemen, om te lijden.

 

Dus is het erg belangrijk om empathie te hebben met de pijn van andere mensen.

Om de pijn van de andere mensen te begrijpen, hebben mensen pijnlijke ervaring nodig.

En vanuit deze pijnlijke ervaringen proberen mensen zich in te leven bij anderen die dezelfde pijn hebben, de pijn te genezen. Ook degene die empathie ontvingen die dezelfde pijn hadden in het verleden, worden genezen.

Waarom we lijden als mens, waarom we zoveel pijnlijke ervaringen hebben in ons leven, is om te leren over empathie, zich inleven in andere mensen. Niets is betekenisloos. Niets is niet creatief, alleen je houding, hoe je omgaat met je ervaring, dit kan echt een groot keerpunt in je leven zijn,

je leven leiden op een sacrale manier.

 

Personen die veel deden voor de wereld zoals Moeder Teresa of dit soort mensen, hadden allemaal pijn in hun hart. Zonder dit wordt men niet zo sterk gemotiveerd. Sommige mensen helpen andere mensen, om er andere mensen van te maken. Sommige mensen motiveren anderen om andere mensen pijn te doen, sommige mensen verdoezelen het en wachten tot andere mensen beginnen anderen pijn te doen.

En kijk dan eens in de krant, deze energie, die van binnen verdoezelt wordt, blijft niet binnen, maar komt onbewust bij andere mensen die dingen doen in plaats van hen. Dit is hoe criminaliteit werkt. De persoon die crimineel is, doet daden in plaats van anderen die deze daden niet doen.

 

Alles is verbonden, en alles kan heel helder zijn in alle negativiteit die we hebben.

De menselijke wereld is gecreëerd op een manier om een heldere Boeddha natuur te ontwikkelen. We beoefenen en we vinden uit in onszelf het vuur, alle negativiteit.

En na Ennoko komt de Shojo ko. Dit is puur licht. Alle schoonheid van het universum is van Shojoko.

Dank je wel! (Einde)