droom van tao sangha

Het gevend hart als kringen in het water

 

Bij Tao Sangha stellen wij ons een wereld voor, waar bij het leven van de mens verrijkt wordt door hun gevend hart. Wij voelen dat de wereld een betere plaats kan zijn, als mensen aan elkaar geven, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en het geluk van anderen. Tao Sangha is een gemeenschap waar het fundamentele geloof en de praktijk van het boeddhisme leeft, en waar onze creativiteit en acties zich naar iedereen uitbreiden als kringen in het water.

 

Onze daden spiegelen dit geloof. Binnen Tao Sangha hebben mensen de kans om het levende boeddhisme te leren kennen, en Oosterse geneeskunde zoals Tao shiatsu te ontwikkelen. Mensen kunnen een Tao-communicatietraining volgen, gebaseerd op de boeddhistische leer, met elementen uit de westerse psychologie. Je kunt denken aan bijvoorbeeld de kunst van het luisteren, praktiseren en beleven. Ook  wordt er geld ingezameld en is er sociale ondersteuning voor gemeenschappen en mensen in nood. 

 

Wij geloven dat we  met elkaar verantwoording kunnen nemen voor de toekomst van onze wereld, en een rijk en creatief leven kunnen leiden. Door de leer van Tao Sangha in praktijk te brengen kunnen we hier onze bijdrage aan leveren.  Wij zijn er vast van overtuigd dat studie en heling, werkelijk nodig zijn voor de wereld, nu en in de toekomst. Tao Sangha kan hier een bijdrage aan leveren. Wij werken met liefde aan het realiseren van onze droom.

 

TAO is het pad van het universele hart, de universele weg.

SANGHA is de gemeenschap van alle wezens.