vredeswandeling alkmaar

 

 

Op zaterdag 25 november  

de VREDESWANDELING in                      Alkmaar

 

 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor de komst en grote positieve belangstelling! Het was een groot succes!  

 

"Ik vond de vredeswandeling verfrissend in een tijd waarin iedereen het met elkaar oneens 

lijkt te zijn. Door samen in stilte te lopen en (politieke) discussies voor even achterwege te laten, worden we eraan herinnerd dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde zijn. " 

(een feedback van een deelnemer) 

 

Sta je achter de geweldloze weg voor vrede?  

Stuur een mail naar vredesweekalkmaar@gmail.com

je wordt dan op de hoogte gehouden van vredesactiviteiten in Alkmaar.

 

Fotogallerij - prachtige indruk van de dag!  (foto's door Rob Komen)

 

 

TOESPRAAK  (video link) 

 

Lieve mensen, welkom iedereen!

 

Vandaag zijn wij hier samen gekomen om te wandelen voor de vrede 

Er is zoveel pijn, verdriet en machteloosheid!

Zoveel oorlogsgeweld met vele slachtoffers!

 

Te midden van grote polarisatie, putten wij inspiratie en hoop uit de vele groepen Israëlische en Palestijnse mensen,die samenwerken voor vrede.

 

Zij zijn met vele, al komt dit niet in het nieuws.

 

'Combatant for Peace'.

'The Parents Circle', familie’s van slachtoffers van beide zijden.  

'Women of the Sun' en 'Women Wage Peace', waarvan een van haar oprichters Vivian Silver is omgekomen in recentelijk oorlogsgeweld!

 

Zij hebben er voor gekozen, hun eigen pijn en trauma te overstijgen, in verbinding te blijven met elkaar en samen te strijden voor vrede, om de vicieuze cirkel van geweld, haat en angst te doorbreken. 

Deze mensen geven ons een inspirerend voorbeeld, hoe het anders kan!

 

Hoe gaan wij om met meningsverschillen in onze samenleving, 

kunnen wij de vrede in ons hart vinden!

 

Tijdens deze wandeling staan wij stil bij alle slachtoffers van oorlogsgeweld en

steunen de geweldloze weg voor vrede.

Laten wij de universele boodschap van verbinding, compassie en medemenselijkheid uitdragen!

 

Laten wij onze meningen en perspectieven tijdens deze wandeling even laten rusten 

 om in stilte en verbinding met elkaar te wandelen.

 

De “Flame of Hope”, welke Miwa altijd brandend houdt, zal ons vergezellen

op onze vredeswandeling. 

 

Zij bevat vlammen, zowel uit Israël als Palestina,

maar ook van Mahatma Gandhi en M.L. King. Deze vlam zal onze boodschap versterken!

 

Wij vragen jullie tijdens de VREDESWANDELING,

geen protestborden of vlaggen te tonen, behalve de vredesvlag, duif en olijftak!

 

We wensen jullie een vreedzame wandeling toe!

 

Afsluiting - dankwoord 

 

Heel fijn dat jullie er waren! Dank je wel! 

Onze dank gaat uit naar iedereen die deze wandeling mogelijk heeft gemaakt.

Als je op de hoogte wil blijven van andere activiteiten in de toekomst in Alkmaar, stuur dan een email naar vredesweekalkmaar@gmail.com

 

Ik wil hier nog één samenwerkende groep noemen: 

Israeli & Palestinians for Peace. Zij hebben 6000 leden verspreid over de hele wereld

en iedereen zich kan aansluiten.

 

Er is een andere weg. 

Moge de liedjes die we gezongen hebben doorklinken in onze harten en over de hele wereld! 

 

Dank je wel!  

 

Samenwerkende organisaties uit Israël en Palestina

Bezoek hun website en ontdek hoe het anders kan! 

 

womenwagepeace.org.il 

www.womensun.org  -> momenteel zeer moeilijk bereikbaar,

                                        probeer de brouwser als Duckduckgo or Brave  

www.cfpeace.org

www.theparentscircle.org

           Israëli and Palestinians for Peace (FB) 

 

Liederen
1. Prayer of the mothers

 

From the north to the south  

From the west to the east

Hear the prayer of the mothers

Bring them peace

Bring them peace            - lied voor vrede van Yael Deckelbaum 

  

2. Give Peace a chance 

 

 All we are saying 

 "Give Peace a chance!'  - John Lennon

 

3. We shall overcome Lyrics - Pete Seeger